Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017:

1. YLEISTÄ

Tuleva vuosi tuo etenkin luottamusmiehille ja muille aktiiveille haasteita sote- ja maakuntauudistuksen tiimoilta. Superilaisia jäseniä pyrimme saamaan eri työryhmiin  mahdollisimman kattavasti.

Varaudumme ensi vuonnakin Kuopion kaupungin taloudellisen tilanteen huononemiseen ja palvelurakennemuutoksiin. Muutokset tulevat vaikuttamaan jäsentemme työpaikkoihin ja määräaikaisten jäsentemme työsuhteiden jatkumiseen. Säästötoimet näkyvät myös yksityispuolella. Edunvalvontaa lisää Juankosken kuntaliitos.

Ammattiosastomme tarkoituksena on edelleen huolehtia jäsenistömme ammatillisesta ja taloudellisesta edunvalvonnasta.  Ammattiosaston toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta kaikki jäsenet tiedostavat omat etuutensa. Työssä jaksamista tuemme järjestämällä erilaisia virkistystapahtumia. Tavoitteenamme on herättää jäsenistön kiinnostus yhdistystoimintaan sekä luoda kattava luottamusmies/yhdysjäsenverkosto.

2. KOULUTUSTOIMINTA

Osallistumme aktiivisesti liiton järjestämiin järjestö- ja edunvalvontakoulutuksiin, jäseniltoihin sekä muihin mahdollisiin ammattiin liittyviin koulutuksiin.  Ammattiosasto pyrkii saamaan lisää uusia ja innokkaita yhdysjäseniä ja luottamusmiehiä työpaikoille.

Kannustamme uusia jäseniä mukaan.

3. VIRKISTYSTOIMINTA

Jäsenistön kulttuuritarpeeseen vastataan tarjoamalla teatteri- /konsertti-ilta. Pienempiä tapahtumia pyritään järjestämään kuukausittain. Pilates-ryhmä jatkaa Leväsen palvelukeskuksella.

Keväällä tai syksyllä pyrimme järjestämään jäsenille virkistysmatkan.

Jatkamme yhteistoimintaa lähiammattiosastojen kanssa.

4. EDUNVALVONTA

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta. Otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin ja puutumme työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin niin kunta- kuin yksityispuolella. Päättäjiin pidämme yhteyttä tapaamisin, kirjoituksin sekä sähköpostin välityksellä.
Paikallisneuvotteluja käydään tarpeen mukaan.

Tuemme luottamusmiehiä heidän työssään.
Tavoitteenamme on saada luottamusmies- ja yhdysjäsenverkosto kattamaan sekä kunta- että yksityispuolen kaikki työpaikat.
Yhteistyötä superilaisten ammattiosastojen, liiton ja muiden järjestöjen kanssa kehitetään edelleen.

Tuemme ja ylläpidämme SUNU-toimintaa.
Opot käyvät säännöllisesti vierailulla koululla ja pitävät infoja lähihoitajaopiskelijoille. Opo-toimintaa teemme aktiivisesti ja pyrimme saamaan lisää uusia opoja.
Sosiaali- ja terveysalan opettajatapaamisia yhdessä KYS:n opiskelijavastaavien kanssa järjestetään edelleen vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen vaikutetaan Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa neuvottelukunnassa.

Sote- ja maakuntatyöryhmissä olemme aktiivisesti mukana ja seuraamme valtakunnan ratkaisuja.

5. HALLINTO

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Heinäkuussa ei kokouksia pidetä ellei edunvalvonta sitä vaadi.     

6. JÄSENKOKOUKSET


Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.   

7. TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedottamisesta vastaavat hallituksen jäsenet ja työpaikkojen yhdysjäsenet. Sihteeri lähettää yhdysjäsenille sähköpostilla ajankohtaiset tiedotteet. Opiskelijavastaavat ovat yhteydessä oppilaitoksiin ja opiskelijoihin.
Tiedotusta lisätään etenkin ammattiosaston web-sivujen sekä facebookin kautta.
50-, 60- ja 70-vuotispäivät sekä eläkkeelle jäämiset huomioidaan hallituksen harkinnan mukaan.
 

8. TALOUDELLINEN TOIMINTA     

Ammattiosastomme tulot muodostuvat liiton palauttamasta jäsenmaksusta. Ammattiosastomme ei peri omaa jäsenmaksua, johon liiton säännöt antavat mahdollisuuden.

Puheenjohtajalla on käytössä ammattiosaston matkapuhelin. Ammattiosaston sihteerillä on käytössä kannettava tietokone ja langaton nettiyhteys. Jäsenrekisterinhoitajalla on käytössä langaton modeemi. Taloudenhoitajalle on tilattu Savon Sanomat.
 

SUPER TOIMINTAVUOTTA! 

Hallitus